Новини

Завод на Кока-Кола Хеленик България функционира със 100% зелена енергия

01.11.2018

Кока-Кола ХБК България публикува годишния си доклад за устойчиво развитие

През 2017 г. Кока-Кола ХБК България въвежда нови условия на закупуване на енергия, като увеличава дела на енергията от възобновяеми източници в общия микс на доставяната енергия. В резултат на този процес компанията вече може да се похвали със 100% потребление на „зелена електроенергия“ в завода си за производство на минерална вода в гр. Банкя. Това става ясно от доклада за устойчиво развитие, който компанията публикува вече за трета година.

Информацията в доклада представя целите, начина на управление и резултатите, постигнати по отношение на най-важните теми за компанията и заинтересованите страни за календарната 2017 г. При създаването на доклада е следвана методологията на GRI Standards, в съответствие с „Core“ опцията им.

„Ние в Кока-Кола Хеленик вярваме, че добрите компании предлагат отлични продукти, но също така полагат грижи, за да направят света едно по-добро място за живот. Нашите дългогодишни грижи към обществото и околната среда допринесоха за това да бъдем световен лидер в индустрията за производство на напитки, като през 2017 г. за четвърта поредна година оглавихме глобалния показател в корпоративното устойчиво развитие Dow Jones Sustainability Index (DJSI) в Европа и в света. Горди сме, че служителите на системата на Кока-Кола в България ежедневно дават своя изключителен принос в тази насока“, сподели Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК България.

Компанията се стреми да подобрява енергийната ефективност на процесите на производство и по този начин да намалява потреблението на енергия за литър произведена напитка. Чрез подменяне на машините с такива с по-висок енергиен клас, оптимизиране на процесите и преминаване към по-чисти източници, през 2017 г. компанията успява да достигне значително подобрение в тази насока - за всеки литър произведена напитка генерира с 25% по-малко въглероден диоксид спрямо 2016 г. В допълнение на това, компанията рециклира близо 95% от отпадъците от процеса на производство, например – опаковъчно фолио, картонени опаковки, остарели дървени палети, които се събират разделно още в заводите й.

В своята дейност Кока-Кола ХБК България се ангажира дългосрочно и с опазването на водните ресурси и през 2017 г. компанията използва повторно 37 милиона литра вода. Важна част от постиженията през изминалата година, отчетени от компанията, са резултатите в посока на разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки, като за първи път Кока-Кола ХБК България успешно рециклира над 95 хиляди килограма етикети на стъклени бутилки.

Освен разумното използване на ресурси, компанията регулярно идентифицира и оценява темите, като следва добрите практики според GRI стандартите за оценка. В отчета са включени оценка на приноса на бизнеса, веригата на доставки, тенденциите на местния и международните пазари и политики, както и проследява как всеки един от тези аспекти влияе върху устойчивостта на бизнеса в страната.

Пълният текст на доклада може да бъде намерен тук.