Новини

INSAIT обяви уникална за Източна Европа докторантска програма: 36 000 евро годишна стипендия в България с професори от Carnegie-Mellon, EPFL, ETH Zurich, MIT и Yale

31.05.2022

Талантите на България вече не са изправени пред дилемата - да приемат високо платена работа в ИТ индустрията или да напуснат страната, за да придобият задълбочени познания и умения на световно ниво. Докторантската програма по компютърни науки и изкуствен интелект на INSAIT е уникална за Източна Европа, като за първи път предлага условия, конкурентни на водещите международни университети - стипендии от 36 000 евро на година и обучение под ръководството на световно признати професори от топ американски и швейцарски университети като Масачузетският технологичен институт (MIT), Карнеги Мелън (CMU), ETH Цюрих, Йейл и EPFL. Програмата предлага на българските студенти да достигнат световно ниво, без да се налага да напускат България, и шанс за развитие на тези, които завършват образованието си в чужбина и искат да се завърнат обратно. Световните технологични компании DeepMind (изследователското подразделение на Google) и Amazon Web Services също осигуряват стипендии за талантливите млади учени. Техни водещи експерти в областта на изкуствения интелект и компютърните науки ще участват в докторантската програма и като ръководители на студентите.

Програмата на INSAIT е структурирана също като в елитните американски и швейцарски университети и е с продължителност до пет години. Студентите ще участват в обменни програми, в рамките на които ще прекарват до три месеца годишно в университетите на своите ментори, като същевременно си сътрудничат и с местните изследователски групи.

INSAIT приема кандидати, които имат за цел да се развиват  като топ изследователи, учени или предприемачи, целящи създаването на високотехнологични компании. За да кандидатстват, студентите трябва да владеят английски език на отлично ниво и да притежават (или да са в процес на получаване на) бакалавърска или магистърска степен в някоя от следните области: компютърни науки, информатика, физика, математика или електронно инженерство. Очаква се първите докторанти да започнат през есента на 2022 г.

Първоначалният списък от изследователски области включва: машинно самообучение, компютърно зрение, обработка на естествен език, езици за програмиране, верификация, компютърни системи, компютърна архитектура, информационна сигурност, теория и алгоритми.

Ръководители на младите учени ще бъдат едни от водещите професори в областта на компютърните науки и изкуствения интелект, носители на редица световни отличия, спечелили общо 11 гранта от Европейския съвет за научни изследвания (ERC)*, и създали 9 високотехнологични стартиращи компании:

 • Срджан Цапкун, професор в ETH Zurich, и ACM fellow, носител на ERC Consolidator грант. Неговите изследвания в областта на информационната сигурност - както хардуерна, така и софтуерна, са основополагащи за развитието на тази сфера в световен мащаб.
 • Отмар Хилигес, професор в ETH Zurich, преди това в Microsoft Research, чиято научна дейност е в областта на компютърното зрение. Носител на ERC Starting и Consolidator грантове.
 • Мартин Яги, професор в EPFL по машинно самообучение, преди това изследовател в ETH Zurich.
 • Андреас Краузе, професор по машинно самообучение в ETH Zurich, преди това професор в Caltech, USA. Носител на ERC Starting и Consolidator грантове.
 • Петер Мюлер, професор в ETH Zurich. С изследванията си той полага основите в областта на софтуерната верификация, като в момента работи по създаването на SCION, ново поколение сигурен и надежден интернет.
 • Онур Мутлу, професор по компютърни архитектури в ETH Zurich, ACM и IEEE fellow, чиито изследвания са внедрени в множество чипове, включително тези на Apple, Intel, IBM, Samsung и Sun Microsystems.
 • Мартин Одерски, професор по езици за програмиране в EPFL и ACM fellow, изобретил езика за програмиране Scala. Носител на ERC Advanced грант.
 • Матиас Пайер, професор в EPFL, чиито изследвания в сферата на информационната сигурност имат разнообразни приложения в индустрията. Носител на ERC Starting грант.
 • Драгомир Радев, професор по обработка на естествен език в Yale, чиято работа е призната с множество награди, сред които ACM, ACL, AAAS и AAAI fellow.
 • Руслан Салахутдинов, професор по машинно самообучение в университета Carnegie-Mellon, бивш директор на изследователския екип по изкуствен интелект в Apple и бивш докторант на Проф. Джефри Хинтън, съоткривател на deep learning.
 • Лоран Ванбевър, професор в ETH Zurich, чиито изследвания за повишаване на сигурността и надеждността на компютърните мрежи са от важна роля за формирането на нова научна сфера с директни приложения в индустрията. Носител на ERC Starting грант.
 • Вирджиния Василевска-Уилямс, професор по теория и алгоритми в Масачузетския технологичен университет и Sloan fellow, изобретател на най-бързия алгоритъм за умножение на матрици в света.
 • Мартин Вечев, професор в ETH Zurich, преди това в IBM T.J. Watson Research Center, чиято работа поставя началото на областта на машинното самообучение върху програмен код. Изследванията на Проф. Вечев помагат за създаването на по-надежден и сигурен изкуствен интелект и предлагат нови начини за програмиране на квантови компютри. Единственият българин носител на два ERC гранта: Starting и Consolidator.
 • Цъ Жанг, професор по компютърни системи и Data Science в ETH Zurich, преди това постдокторант в Станфорд.  Изследванията на професор Жанг се фокусират върху системи за машинно самообучение. Носител на ERC Starting грант.

*Европейският съвет за научни изследвания (ERC) е организация на Европейската комисия за подпомагане на научни изследвания. ERC е символ на върховите научни постижения като бюджетът на съвета за 2022 година е около 2 милиарда евро, а един грант възлиза между 1.5 и 2.5 милиона евро за 5 години.

Повече информация за програмата ще намерите тук.

 

За INSAIT

INSAIT - Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, разположен в София, България, е първият институт в Източна Европа, който предлага условия за работа на световно ниво, съответстващи на тези във водещите западни университети и институти. INSAIT е създаден в партньорство с швейцарските ETH Zurich и EPFL, два от най-добрите технологични университети в света. Водещи учени от топ американски, европейски и израелски университети и изследователски лаборатории ръководят и съветват института. Основният фокус на INSAIT е върху научните постижения: провеждане на изследвания на световно ниво, привличане на международни учени с изключителни постижения и обучение на следващото поколение студенти и технологични лидери.

https://insait.ai