Новини

Теленор предлага „Бизнес бюлетин“ за корпоративни клиенти

26.06.2017

Корпоративните клиенти на Теленор вече могат да се възползват от услугата „Бизнес бюлетин“, която събира и анализира информация за пазари, партньори и конкуренти в реално време.

Услугата „Бизнес бюлетин“ предлага информация за различни индустрии, предстоящи търгове и обществени поръчки. С нея, корпоративните клиенти на оператора могат да изследват позиционирането на компанията си като следят както собствената си репутация, така и тази на конкурентите си.

Също така, клиентите имат възможност да проследят динамиката на взаимовръзките между организации, както и новини, свързани с бизнеса им, в определени времеви периоди. Събраното съдържание се индексира, изследва и анализира, а при необходимост, може да бъде автоматично преведено от и на 7 езика.


Чрез услугата, клиентите на Теленор имат възможност да получават данни за бизнеса си от целия интернет поток, включително от социални мрежи и медии, като следят до 1840 информационни канала, 31 000 статии и 15 500 000 думи на ден. Освен това, на всеки 30 минути, платформата проверява и известява клиентите за нова бизнес информация в Google и Bing. „Бизнес бюлетин“ има възможност да чете и анализира до 350 000 туита в минута.


“Бизнес бюлетин”, разработка на ИНФО АСЕТ ООД (Graze), е достъпен за всички нови и съществуващи корпоративни клиенти на Теленор и се предлага с едногодишен или двугодишен договор.

Повече информация относно цените и параметрите на “Бизнес бюлетин” може да бъде получена чрез запитване до съответния търговски представител, както и на интернет страницата на компанията.

Теленор е водеща телекомуникационна компания с повече от 3,3 милиона активни потребители в България. Към края на март 2017 г., услугите на компанията са достъпни за 99,63% от населението и на 89,75% от територията на страната. Към май 2017 г., 4G мрежата на Теленор покрива 89.06% от населението на страната. Теленор България е част от международната Теленор Груп, която оперира в 12 държави в Европа и Азия, и има 172 милиона абонати.