Новини

Теленор открива нови позиции за хора с увреждания

26.09.2017

Теленор открива нови позиции за хора с увреждания по програмата Open Mind. Инициативата дава възможност на хората със затруднения да повишат професионалната си квалификация и конкурентоспособността си на трудовия пазар.


Желаещите да се включат в програмата могат да кандидатстват в следните области: „Информационни технологии“, „Продукти и услуги“, „Устойчиво развитие“ и „Грижа за клиента“.


Участниците в Open Mind ще се включат в работни дейности и процеси по срочен проект в избраната от тях област за период от две години. Те ще имат възможност да обменят знания с новите си колеги, да усвоят нови умения и да се учат от някои от най-добрите професионалисти в Теленор. Компанията ще осигури отворена и достъпна работна среда и подходящо за позицията финансово възнаграждение, както и подкрепа за професионална реализация извън компанията след приключване на програмата.


Кандидатите трябва да изпратят своята автобиография и мотивационно писмо на e-mail: openmind@telenor.bg до 10 октомври 2017 г. Те трябва да имат завършено средно или висше образование в зависимост от избраната област, компютърна грамотност, силна мотивация и желание за учене. Владеенето на английски език е предимство. За кандидатите в област „Информационни технологии“ опитът с бази данни също ще се счита за предимство.


След подаване на документите, кандидатите, които отговарят на изискванията, ще преминат през телефонно интервю. Одобрените след този първи етап кандидати ще бъдат поканени за лична среща с представители на компанията в централния офис на Теленор. Избраните участници в Open Mind ще започнат работа в Теленор в средата на ноември 2017 г.


Програмата за хора с увреждания се провежда за трета поредна година като част от дългосрочната стратегия по корпоративна отговорност на Теленор и глобалната инициатива на Теленор Груп Open Mind. Подробна информация е публикувана на сайта на компанията.