Новини

Близо 30 компании преминаха антикорупционното обучение на Теленор

28.06.2018

Близо 30 компании, доставчици и партньори на Теленор, преминаха антикорупционното обучение на оператора.

Служителите на посочените компании са прекарали приблизително 300 часа общо в обучения в рамките на два месеца.  
Сайтът anticorruption.telenor.bg, който е безплатен и достъпен за всички, предлага интерактивни обучения на тема какво е корупция и как може да бъде овладяна, както и практически упражнения за разпознаване на корупционно поведение и практики, базирани на опита на компаниите в Теленор Груп. С помощта на тези обучения, малките и средни предприятия биха могли да подготвят своите служители как да реагират в различни ситуации от реалния живот и по този начин да съдействат за ограничаване на корупционните практики в България. 
 
Освен обучения, на сайта anticorruption.telenor.bg е публикуван и примерен вариант за вътрешнофирмена антикорупционна политика, която малките и средни компании да адаптират към своята дейност и своите бизнес-практики. Там са публикувани и Принципите за поведение на партньорите и доставчиците на Теленор. Сайтът предлага и директна връзка с горещата информационна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреби в Теленор. 
Антикорупционното обучение e част от програмата за обучение на доставчици на Теленор по отношение на отговорното търговско поведение. Споразумението за отговорно поведение и прилежащите принципи са задължително предварително условие за всички доставчици на Теленор преди сключването на договор. В допълнение към задължителното изискване към доставчиците, екип на Теленор провежда ежегодни обучения, които целят да уеднаквят и подобрят разбирането на всички относно политиката за устойчиво развитие на компанията.  


Теленор е водеща телекомуникационна компания с над 3,1 милиона активни потребители в България. Теленор България е част от международната Теленор Груп, която оперира в Европа и Азия и има 170 милиона абонати. Считано от март 2018 г., операторите от групата в Централна и Източна Европа, в това число и Теленор България, са отбелязани във финансовите отчети като „активи в продажба и прекратени операции“. На 21 март 2018 г. Теленор обяви, че е сключила споразумение за продажба на активите си в Централна и Източна Европа.