Теленор България запазва тенденцията за ръст на приходите, печалбата и средния приход от потребител и през третото тримесечие на 2018 г.

08.11.2018

През третото тримесечие на годината Теленор България запази тенденцията за ръст на приходите и печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA), която се наблюдава от началото на 2018 г. 

Общите приходи за третото тримесечие достигнаха 187 милиона лева, найвече заради ръста в средния приход на потребител (ARPU), който достигна 15,30 лв. за тримесечието. В допълнение, приходите от продажби на устройства също допринесоха за увеличението на общите приходи поради фокуса на потребителите върху смарт-устройства от висок клас.

Ръстът в общите приходи, както и продължаващите усилия на компанията за подобряване на ефективността, доведоха до увеличение на EBITDA за тримесечието до 76 милиона лева. 

Общият брой на клиентите на Теленор бе позитивно повлиян през летния сезон, като към края на тримесечието достигна 3,163 милиона, от които 23% са потребителите на предплатените услуги на оператора. 

През третото тримесечие на 2018 г., Теленор съсредоточи своите усилия в предлагането на услуги с високо качество и изгодни възможности на своите клиенти, като например VoLTE. За по- малко от шест месеца от старта на предлагането на технологията, която позволява по-високо качество на гласовите обаждания и непрекъсната високоскоростна интернет връзка по време на разговор, делът на VoLTE надхвърли 5% от общия гласов трафик.

Теленор е водеща телекомуникационна компания с над 3,1 милиона активни потребители в България. От 1 август 2018 г. Теленор България, заедно с Теленор Унгария и Теленор Сърбия и Черна Гора, са част от PPF Group. PPF Group е реализирала инвестиции в множество пазарни области - банкови и финансови, телекомуникации, биотехнологии, застраховане, недвижими имоти и селско стопанство. PPF Group оперира в 22 страни в Европа, Азия и Северна Америка. Групата притежава активи на стойност над 38 млрд. евро (към 31 декември 2017 г.). Към 31 декември 2017 г. служителите на PPF Group в световен мащаб са общо 170 000.