Теленор открива нови позиции за хора с увреждания за четвърта поредна година

22.08.2018

Теленор България стартира четвъртото издание на програмата за хора с увреждания Open Mind, откривайки нови позиции за тях в седем направления в компанията.  

Инициативата дава възможност на хората с различни възможности да повишат професионалната си квалификация и конкурентоспособността си на трудовия пазар, като покажат и развият своите способности в реална работна среда. Вече три години програмата реализира отлични резултати за приобщаване на хората с увреждания към пазара на труда в страната. Тя бе отличена с първа награда на годишните награди на Българския форум на бизнес лидерите в категорията „Инвеститор в човешкия капитал и условията за труд“.   Желаещите да се включат в програмата могат да кандидатстват за позиции в следните звена в Теленор България - Маркетинг „Частни клиенти“, „Медиа планиране“, „Разработка и предоставяне на услуги“, „Разработка на системи за управление на бизнеса“, „Комуникации и устойчиво развитие“, „Администрация“, „Обучение и развитие“. Компанията ще осигури отворена и достъпна работна среда, обучения – както по личностни умения, така и по придобиване на функционални знания, и подходящо за позицията финансово възнаграждение. След приключване на двугодишната програма, участниците ще получат подкрепа за професионалната си реализация в или извън компанията. Тази година подборът на кандидатите в Open Mind ще се осъществи с помощта на JAMBA – неправителствена организация, която помага на хората с различни възможности да се реализират на трудовия пазар. Благодарение на JAMBA, Open Mind ще достигне до над 3 000 души, като екипът на платформата ще проведе първоначалния подбор и телефонните интервюта на кандидатите. Кампанията ще бъде подкрепена и от професионалната експертиза на създателите на Jamba.bg – Йоана Колева и Ива Цолова, която бе сред финалистите на Telenor Youth Forum 2017.  Open Mind е двугодишна програма за хора със затруднения, която им дава възможност да развият своите социални и функционални умения, да придобият самочувствие и да бъдат по-успешни в професионален план. Чрез програмата Теленор България обогатява своите екипи и повишава ангажираността на служителите. В рамките на двете години участниците в програмата работят по проекти в различни отдели на компанията и обменят опит с водещи експерти в съответните области, както и се възползват от различните възможности за развитие в Теленор България. Кандидатите трябва да изпратят своите автобиография и мотивационно писмо на e-mail: openmind@telenor.bg от 22 август до 9 септември 2018 г включително. Те трябва да имат завършено средно или висше образование в зависимост от избраната област, компютърна грамотност, силна мотивация и желание за учене. Владеенето на английски език е предимство.  
 
 
Теленор е водеща телекомуникационна компания с над 3,1 милиона активни потребители в България. От 1 август 2018 г. Теленор България, заедно с Теленор Унгария и Теленор Сърбия и Черна Гора, са част от PPF Group. PPF Group е реализирала инвестиции в множество пазарни области - банкови и финансови, телекомуникации, биотехнологии, застраховане, недвижими имоти и селско стопанство. PPF Group оперира в 22 страни в Европа, Азия и Северна Америка. Групата притежава активи на стойност над 38 млрд. евро (към 31 декември 2017 г.). Към 31 декември 2017 г. служителите на PPF Group в световен мащаб са общо 170 000.