Новини

Стартира новата „IT Solution Assessment“ програма на Microsoft, в помощ на малкия и среден бизнес в България

21.12.2022

Благодарение на висококвалифицираните партньори на Microsoft, бизнесът в България вече има възможността да получава експертна оценка и план, подпомагащ неговата дигитална трансформация

За да подкрепи дигиталната трансформация на малкия и среден бизнес в България, Microsoft стартира програмата „Solution Assessment“. Програмата се финансира от  Microsoft и позволява на малките и средни предприятия в страната да получават експертна оценка на готовността им за дигитална трансформация, посредством заявка на този линк. Програмата се състои от четири фази – провеждане на задълбочен анализ по отношение конкретните бизнес нужди на организацията, определяне на най-подходящите варианти както за увеличаване на производителността и ИТ сигурността, така и за модернизация на ИТ инфраструктурата, като включва и препоръки за последващи стратегически стъпки, въз основа на анализи и прилагане на добри практики.

Малкият и среден бизнес са гръбнакът на българската икономика. Само през 2022 година, в България оперират повече от 338 000 малки и средни предприятия, които не само развиват местната икономика, но и създават повече възможности за работа. Според глобалната компания „McKinsey & Company“, предлагаща услуги в областта на управленското консултиране, именно дигитализацията ще има ключова роля в трансформацията на икономическия модел в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Дигиталните инструменти и решения, и подходящото им използването, може да се превърне в следващия двигател на растежа за страна като България, предоставяйки възможност на бизнеса да достигне до нови клиенти, чрез разширяване на регионални и световни пазари. Затова Microsoft и партньори на компанията стартират програмата „Solution Assessment“, която да бъде в помощ на малките и средни предприятия в България, по пътя им към дигиталната трансформация.

Програмата „Solution Assessment“ на Microsoft предоставя детайлен анализ и препоръки за вземане на информирани ИТ решения, съобразени с бизнес стратегията на организацията. Програмата обхваща различни области като производителност на труда, ИТ сигурност, миграция  към облачни решения, модернизация на приложения и други. Препоръките, базирани на структуриран анализ, ще помогнат на малките и средни предприятия сами да определят стъпките, които трябва да предприемат по отношение на дигитална трансформация, използване на облачни решения и подобряване на процесите.

Какво ще получи бизнесът в България от програмата „Solution Assessment“ на Microsoft?

Програмата „Solution Assessment“ се финансира изцяло от Microsoft и е с продължителност до 5 седмици. Оценяването на всяка една компания може да варира в зависимост от предоставената информация, наличната инфраструктура и изискванията. Solution Assessment партньор на Microsoft ще подкрепи избраните бизнеси във всяка една фаза на програмата, за да осигури ефективен и последователен процес, който да предоставя необходимата информация за нуждите на бизнеса.

Малките и средни предприятия в България ще получат следните ресурси, в рамките на програмата:

  • Цялостен преглед на ИТ практиките;
  • Оценка на риска и препоръки за подобрение;
  • Общи разходи за придобиване(на локална собствена инфраструктура или в облачна такава;
  • Препоръчителни стъпки за облачна миграция (където е приложимо).

След приключването на програмата, организациите ще имат възможността да се възползват от по-ниски разходи, като вземат по-информирани решения и предприемат облачна миграция, съобразена изцяло с конкретната бизнес ситуация, благодарение на експертна помощ по време на целия процес.

Как бизнесът в България може да кандидатства за програмата?

Представители на малкия и среден бизнес, които вече разглеждат дигиталната трансформация като основен фактор за бъдещия си растеж, но все още не са сигурни откъде да започнат, са добре дошли да кандидатстват за програмата на този линк. След получаването на кандидатурата, тя ще бъде разгледана и одобрена от екипа на Microsoft. Ако кандидатурата отговаря на критериите, експерт ще се свърже с посочения кандидат.

От използването на облака като платформа за прилагане на най-добрите бизнес практики до укрепване на цялостната ИТ сигурност на бизнеса, програмата „Solution Assessment“ може да помогне на българския бизнес да планира своята дигитална трансформация и да постигне бизнес целите си. Microsoft е тук, за да помогне на бизнеса в България да осигури по-добра прозрачност на процесите и разходите, да подобри ИТ услугите в съответствие с конкретните бизнес цели. Изградена върху основата на доверие, мисията на Microsoft е да даде възможност на всяка организация на планетата да постигне повече.

Повече за целия процес на програмата „Solution Assessment“, можете да откриете тук. Линк към видеото тук.