Новини

Награди

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017-2017 | всички
SABRE Awards 2023

Food and Beverage Campaign – Finalist

SABRE Awards 2023

Best Campaign on the Balkans – Finalist

Digital PR Awards 2023

Employee Communications - Honorable mention

Digital PR Awards 2023

Game Changer Campaign - Honorable mention

Digital PR Awards 2023

Instagram Campaign - Honorable mention

Inno2 SABRE EMEA Awards 2023

Innovator of the Year – Winner

Digital PR Awards 2023

Digital Communicator of the Year – Honorable mention

SABRE Awards 2022

Fashion and Beauty Campaign – Finalist

SABRE Awards 2022

Food and Beverage Campaign – Finalist

Digital PR Awards 2022

Community Engagement > Instagram - Honorable mention

Digital PR Awards 2022

Influencer Campaign - Honorable mention

Digital PR Awards 2022

Game Changer Campaign - Honorable mention

Digital PR Awards 2022

Digital Теам of the Year – Honorable mention

Digital PR Awards 2022

Use of Photo > Instagram - Winner

Digital PR Awards 2022

Marketing or PR Campaign > Instagram - Winner

Digital PR Awards 2022

Digital Firm of the Year – Winner

Platinum PR Awards 2022

Online Press Room / Media Center - Nomination

Platinum PR Awards 2022

Event PR/Marketing - Nomination

Platinum PR Awards 2022

Employee Event - Nomination

Platinum PR Awards 2022

Campaign of the Year > Education - Nomination

Platinum PR Awards 2022

Branding - Nomination

Platinum PR Awards 2022

Employee Relations - Winner

ICCO Global Awards 2022

Event, Launch and Stunt Campaign – Finalist

ICCO Global Awards 2022

Best Employee and Internal Communication Campaign – Finalist

ICCO Global Awards 2022

Best Consumer Campaign – Finalist

Digital PR Awards 2022

Digital Leader of the Year – Honorable mention

Digital PR Awards 2022

Digital Communicator of the Year – Honorable mention

Platinum PR Awards 2022

Media Relations Professional of the Year - Nomination

Platinum PR Awards 2022

PR Team Leader of the Year - Nomination

ICCO Global Awards 2022

PR Leader of the Year – Finalist

ICCO Global Awards 2021

Digital and New Media Campaign – Finalist

ICCO Global Awards 2021

Independent Consultancy of the Year, EMEA – Finalist

Platinum PR Awards 2021

Re-branding / Re-positioning - Honorable mention

Platinum PR Awards 2021

Agency of the Year: Small (6 to 25 employees) – Honorable mention

Digital PR Awards 2021

Digital Firm of the Year – Honorable mention

Digital PR Awards 2021

Digital PR Campaign – Honorable mention

Digital PR Awards 2021

Instagram Campaign – Winner

ICCO Global Awards 2021

PR Leader of the Year – Finalist

Platinum PR Awards 2021

PR Team Leader of the Year – Honorable mention

Platinum PR Awards 2021

PR Professional of the Year: Agency – Winner

ICCO Global Awards 2020

Digital and New Media Campaign - Nomination

ICCO Global Awards 2020

Independent Consultancy of the Year, EMEA – Nomination

ICCO Digital Awards 2020

Best Social Media Campaign – Nomination

Platinum PR Awards 2020

Industry Vertical > Other – Honorable mention

Platinum PR Awards 2020

GameChanger Award – Honorable mention

Platinum PR Awards 2020

Digital Communications – Honorable mention

Platinum PR Awards 2020

Best Use of Social Media, Single Platform – Honorable mention

Platinum PR Awards 2020

PR Team of the Year – Honorable mention

SABRE EMEA Awards 2020

Marketing to Women – Finalist

Digital PR Awards 2020

Digital Marketing Campaign (100k and under) – Honorable mention

Digital PR Awards 2020

Contest/Game – Honorable mention

Digital PR Awards 2020

Instagram Campaign – Honorable mention

Digital PR Awards 2020

Digital PR Campaign – Honorable mention

Digital PR Awards 2020

Digital Firm of the Year – Honorable mention

Platinum PR Awards 2020

Community Engagement – Winner

ICCO Digital Awards 2020

Digital Team of the Year – Winner

Digital PR Awards 2020

Online Community – Winner

Digital PR Awards 2020

Game Changer Campaign – Winner

ICCO Digital Awards 2020

Digital Professional of the Year – Nomination

ICCO Global Awards 2020

PR Leader of the Year – Finalist

PR News List 2020

PR People of the Year

Top Places to Work in PR in the world 2019

Included in Top Places to Work in PR in the world 2018 list

Digital PR Awards 2019

Best in WOW! Campaign - Finalist

Digital PR Awards 2019

Best in Influencer Communications - Finalist

PR Platinum Awards 2019

Best in Community Relations - Honorable Mention

PR Platinum Awards 2019

PR Team of the Year - Honorable Mention

ICCO Global Awards 2019

Independent Consultancy of the Year - EMEA - Finalist

European Excellence Awards 2019

Agency of the Year - Finalist

Agency Elite Awards 2019

Best in Beauty and Fashion  - Winner

Digital PR Awards 2019

Best in Online Community - Winner

Agency Elite Awards 2019

Fastest Growing Agency of the Year - Winner

Agency Elite Awards 2019

Agency of the Year - Winner

PR Platinum Awards 2019

Agency of the Year - Winner

ICCO Global Awards 2019

PR Leader of the Year – Finalist

PR Platinum Awards 2019

CEO of the Year – Honorable Mention

Agency Elite Awards 2019

Innovator of the Year – Winner

Global SABRE Awards 2018

Healthcare Providers - Winner

Top Places to Work in PR in the world 2018

Included in Top Places to Work in PR in the world 2018 list

ICCO Global Awards 2018

PR Leader of the Year - Finalist

SABRE EMEA Awards 2018

Innovators 25 by the Holmes Report

ICCO Global Awards 2018

PR Leader of the Year – Finalist

Platinum PR Awards 2017

Media Relations Professional of the Year - Winner

Услуги

Класически услуги

Разработване на комуникационни стратегии

Управление на корпоративна репутация

Разработване на устойчиви програми

Управление на събития

Връзки с институции

Управление на кризи

Управление на КСО

Връзки с медии

Иновативни услуги

Управление на репутация на добър работодател

Оценка на проекти и кампании

Управление на общности

Вътрешни комуникации

Управление на проекти

Развиване на таланти

Дигитален маркетинг

Оценка на риска

Клиенти

Екип

Стажантска програма

В Site Media Consultancy провеждаме активна стажантска програма с насоченост към студенти, ентусиасти и приятели на PR и маркетинг комуникациите. В рамките на 4 седмици стажантите участват във всички дейности, с които се сблъсква един PR специалист. В програмата се засягат както стандартните за длъжността решаване на реални казуси за клиенти, изграждане на комуникационни стратегии, организиране на събития, комуникация с медии и институции, оформяне на прессъобщения и извършване на мониторинг и др., така и участие в по-нови за PR сферата услуги като Change management, Community management, Crisis management и пр.
Програмата дава възможност да се докоснете до PR професията, да натрупате опит в областта, да работите с гъвкаво работно време в млад и енергичен екип. Ако представлява интерес за Вас, изпратете ни автобиография и мотивационно писмо на office@sitemedia.bg .