Новини

Награди

Услуги

Класически услуги

Разработване на комуникационни стратегии

Управление на корпоративна репутация

Разработване на устойчиви програми

Управление на събития

Връзки с институции

Управление на кризи

Управление на КСО

Връзки с медии

Иновативни услуги

Управление на репутация на добър работодател

Оценка на проекти и кампании

Управление на общности

Вътрешни комуникации

Управление на проекти

Развиване на таланти

Дигитален маркетинг

Оценка на риска

Клиенти

Екип

Стажантска програма

В Site Media Consultancy провеждаме активна стажантска програма с насоченост към студенти, ентусиасти и приятели на PR и маркетинг комуникациите. В рамките на 4 седмици стажантите участват във всички дейности, с които се сблъсква един PR специалист. В програмата се засягат както стандартните за длъжността решаване на реални казуси за клиенти, изграждане на комуникационни стратегии, организиране на събития, комуникация с медии и институции, оформяне на прессъобщения и извършване на мониторинг и др., така и участие в по-нови за PR сферата услуги като Change management, Community management, Crisis management и пр.
Програмата дава възможност да се докоснете до PR професията, да натрупате опит в областта, да работите с гъвкаво работно време в млад и енергичен екип. Ако представлява интерес за Вас, изпратете ни автобиография и мотивационно писмо на office@sitemedia.bg .