21 основни принципи на Community Branding

11.03.2018

Бъдещето на комуникациите е в общностите (communities). Организациите, които го разберат по-бързо и преосмислят комуникационната си стратегия, ще имат добра преднина. Ето 21 основни принципа, на които може да се опрете, ако искате да се ориентирате в Community Branding:

 1. Основният комуникационен принцип „говорим на аудитории“ постепенно преминава в „говорим си в общността“.
 2. Общностите си се обособяват самостоятелно по интересни. Не ги насилвайте. Подкрепете ги.
 3. Общностите са активни и самостоятелни. Могат и без вас. Заинтересовайте ги, за да ви обърнат внимание.
 4. Общностите сами си създават правила. Не се опитвайте да им налагате насила отвън.
 5. Общностите сами си правят комуникациите на активностите. Ако ги заинтересовате, печелите добър комуникационен канал.
 6. Общностите са изключително задружни в кризи или при заплахи. Внимавайте да не ги обидите. И спокойно поискайте помощ, ако мислите, че сте прави.
 7. Заедно решават проблеми и съвместно се справят с кризисни ситуации.
 8. Заедно се радват и празнуват.
 9. Не се говори от висока позиция. А всички заедно си говорят. И заедно се развиват. Една общност е по-силна, колкото всички са по-опитни.
 10. Активните ментори постепенно заместват пасивните инфлуенсъри.
 11. Екосистемата постепенно замества аудиторията.
 12. Репутация в общността се гради с ежедневни действия. Открито. Пред цялата общност.
 13. Опитът и даване на съдържание са най-важни.
 14. Общностите са неутрални от гледна точка на пол, възраст, цвят на кожата, образование и други. Интересите и опитът в съответната ниша имат значение. Таргетирането ще се промени.
 15. Общностите са динамични. Не застиват в едно състояние. Намират се в непрекъснат активен процес.
 16. Общностите са изградени на доброволни принципи. Важи за участието, дейностите, отношенията.
 17. Хората в общностите искат да променят света. Активно се увличат в каузи.
 18. Харесват игри, задачи, декатлони, предизвикателства. Използвайте методите на геймификацията.
 19. Научете се да слушате, преди да започнете да говорите. Общността сама ще прошепне какво иска.
 20. Не е важно какво ще получиш от общността, а какво ще направиш за нея.
 21. Истински разговор може да стане ако сте част от общността. Иначе няма да ви обърнат внимание.

Светът се променя. Хората се променят. Комуникациите се променят. Добре дошли в бъдещето.