Центърът за изследвания и анализи организира третата кръгла маса в рамките на Оперативна програма „Добро управление“

03.02.2020

Меморандумът за сътрудничество и Интернет порталът за обратна връзка между целевите групи ще са основните теми на дискусията

На 27 февруари 2020 г. от 9:30 ч. в залата на Българската търговско-промишлена палата ще се проведе третата кръгла маса, организирана от Центъра за изследвания и анализи (ЦИА) по проект „Усъвършенстване на механизма за гражданско участие при формулирането и провеждането на политиката в областта на висшето образование в България“. Разработените от ЦИА инструментариум и механизъм за обратна връзка, обсъдени на кръглите маси през 2019 г., предвиждат създаване на мрежа от представители на заинтересованите страни и интернет портал като част от система за обективна обратна връзка.

На предстоящата дискусия ЦИА ще предложи за обсъждане „Меморандум за сътрудничество” и ще представи Интернет портала като база за събиране, подбор и анализ на данни. Той ще дава възможност за натрупване и обмен на  актуална двупосочна информация и за реализацията на младите висшисти на пазара на труда, както и вида, очаквания обем на подготвените кадри и качеството на предоставяното образование. Проектът, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, цели да допринесе за преодоляване на дефицита от кадри по инженерни и технически специалности на пазара на труда чрез идентифицираната като липсваща устойчива система за получаване на обективна обратна връзка от страна на работодателите за качеството на уменията и знанията на студентите по време на придобитото от тях висше образование.

Подробности за инструментариума и механизма за обратна връзка, предложени от ЦИА, можете да намерите на http://cra-bg.org/bg/proekti/krugla-masa-biznes-politika-visshe-obrazovanie-mehanizum-i-instrumenti-za-obratna-vruzka.