Heineken N.V. обяви финансовите си резултати за първо полугодие на 2019 година

02.08.2019

Heineken N.V. (EURONEXT: HEIA; OTCQX: HEINY) обяви финансовите си резултати за първото полугодие на 2019 година:

 • Органичен ръст на нетната печалба (beia) в размер на +5.6%, нетна печалба (beia) за хектолитър +3.0%
 • Консолидиран обем на продажбите на бира бележат ръст от +3.1%
 • Продажбите на бранд Heineken® бележат ръст от +6.9%
 • Органичен ръст на оперативната печалба (beia) от 0.3%, прогнозите за цялата финансова година остават непроменени
 • Марж на оперативната печалба (beia) в размер на 15.6%
 • Нетна печалба (beia) в размер на 1 054 милиона евро

Жан-Франсоа ван Боксмеер, председател на изпълнителния съвет / изпълнителен директор:

„Постигането на най-високи резултати през първото полугодие на 2019 г. отново беше стабилно с органичен ръст на нетни приходи във всички региони и двуцифрен ръст в Азиатско-Тихоокеанския регион, както и в Африка, Близкия изток и Източна Европа. Приходът на хектолитър се увеличава с 3%, въпреки че ръстът на обемите през второто тримесечие бе негативно повлиян от времето в Европа и по-ниските резултати от Първенството за Световната купа в сравнение с миналата година. Марката Heineken® нарасна с 6,9%, като Heineken® 0,0 вече се предлага на 51 пазара.

Оперативната печалба (beia) беше стабилна, благодарение на въздействието на силните резултати от високия клас, които до голяма степен компенсираха по-високите разходи за производство и дистрибуция, вследствие на по-високата ни инвестиция в електронна търговия и модернизиране на технологиите. Прогнозите ни за цялата година продължават да са за органичен ръст в оперативната печалба (beia) в размер на средни едноцифрени нива.

Партньорството ни с CRE влезна в сила в края на април и вече имаме възможност да обединим силите си, за да реализираме добри резултати на бързо развиващия се китайски пазар на премиум продукти.

Стратегическият ни фокус продължава да бъде ориентиран към растеж с все по-голям акцент върху устойчивост на този ръст, както в социален, така и в екологичен план. Ние инвестираме в иновации и оперативни постижения, за да могат нашите потребители да се наслаждават на нашите марки и да надвишаваме техните очаквания, като търсим подобрения в производителността и постоянно преоценяваме разходването на ресурсите.“

ПРОГНОЗИ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА

За 2019 г. компанията очаква:

 • Продължаваща нестабилност в икономическите условия
 • Отличен ръст във високия сегмент, благодарение на обема на продажби, цените и премиумизацията
 • Средно едноцифрено увеличение на разходите за производство и логистика за хектолитър
 • Продължаване на инициативите за ефективно управление на разходите и подобряване на производителността, заедно с инвестиции в електронна търговия и модернизацията на технологиите.

Взимайки предвид тези фактори, компанията очаква оперативната печалба (beia) да бележи среден едноцифрен органичен ръст, като не взима предвид всякакви непредвидени макроикономически и политически развития.

Също така прогнозите са:

 • Средна лихва (beia) малко под нивата от миналата година (2018: 3.2%)
 • Ефективна данъчна ставка (beia) около 28% (2018 г.: 26,3%)
 • Капиталови разходи, свързани с имоти, производствени центрове и съоръжения малко над 2 милиарда евро (2018: 1,9 милиарда евро).

СЪЗДАВАМЕ ПО-ДОБЪР СВЯТ

Компанията продължава да отчита стабилен напредък спрямо поставените цели в платформата „Създаваме по-добър свят“. През март 2019 г. Heineken стартира инициативата „Всяка капка“ 2030 г. и всички пивоварни на компанията, работещи в региони с водни затруднения, вече разработват пътна карта за по-стабилни водоеми. Компанията стартира нови проекти за увеличаване на местните доставки в Бурунди, Демократична република Конго, Руанда и Сиера Леоне. В Етиопия и Южна Африка работи с доставчици за увеличаване на преработката на местен ечемик. Вече има 12 съоръжения за биомаса, функциониращи след успешно завършване на проекти в пивоварна Itu в Бразилия и Пивоварна Schladming в Австрия.

НЕТНА ПЕЧАЛБА

Нетната печалба (beia) намалява с 1.2% органично, достигайки до 1 054 млн. евро (2018 г. отчита 1 059 млн. евро), тъй като ръстът на оперативната печалба (beia) компенсира по-високите данъци върху дохода.

Въздействието на извънредните разходи и амортизацията на нематериалните активи, свързани с придобивания (eia), върху чистата печалба е в размер на 118 милиона евро (2018 г.: 110 милиона евро).

Нетна печалба след отчитане на извънредните разходи и амортизацията на нематериални активи, свързани с придобивания, е в размер на 936 милиона евро (2018 г.: 949 милиона евро).