Change Management - Бъдещето на комуникациите

29.04.2020

Лесно може да се проследи развитието на комуникациите през последните години. Employer Branding започна хуманизацията на комуникацията, изваждайки на преден план приоритетите и конкретните действия на една организация за настоящите и бъдещите си служители. Community branding започна да позиционира организациите сред общностите им. Crisis management се обърна към нарастващата нужда от подобни комуникации, с оглед на рязко зачестилите кризи и скъсяване на времевия интервал между тях.

Постепенно през последните няколко години, стратегическите комуникации извоюваха своето място на управленски консултации на най-висше мениджърско ниво. Даже IPRA промени своята дефиниция за ПР, отчитайки тази нова отговорност.

Естествено е, в период на глобална криза, комуникациите да заемат своето полягащо се място. И заедно с цялото общество да поемат своята отговорност в процеса по изграждане на нов живот. Очевидно е какво имаме по време на кризата, а и какво ще имаме след това – нова реалност. Колко, какви и до къде ще са промените, никой не може да каже в момента. Но това ще бъде бъдещето – адаптация, промяна, прегръщане на новото. И тук идва мястото на комуникациите.

Бъдещето на комуникациите е ясно – Change Management (СМ).

В един променящ се свят, самата промяна е единственото сигурно нещо. И адаптирането към новите реалности ще бъде от основна важност за всяка организация. Която се промени, адаптира, използва потенциала на новите реалности, тя ще има предимство пред конкурентите си.

Change Management е основен управленски инструмент за преодоляване на турбулентните времена, превеждане на организацията, нейните служители от всички нива, както и цялата й еко-сфера от заинтересовани страни през трудните времена на адаптация или тотална промяна. Независимо дали трябва преструктуриране на производствени цикли, вътрешна организация или тотална промяна на бизнес модела, без СМ няма да е възможно да се мине.

Уникалното е, че СМ може едновременно да се разглежда на няколко нива.

Това може да бъде тотално нова услуга, която разширява комуникационния пазар невероятно. Променените условия на пазарите изискват различни търговски, маркетингови, даже поведенчески промени. Превеждането на всяка една компания през сложния лабиринт на възможни избори е потенциална възможност и огромна отговорност за ръководството, а и за комуникационния екип или комуникационната агенция.

От друга страна Change Management може да бъде използван като инструмент за ъпгрейд на всички други комуникационни услуги. Да им даде нова координатна ос. Да ги издигне в тотално ново измерение. Например:

 • Вътрешните комуникации, променени чрез СМ, ще помогнат на всеки един член на екипа да приеме промените, вътрешни и външни, и да се адаптира по-добре.
 • Employer branding, променен през СМ, ще помогне да се намерят правилните хора за промяната или работата на организацията в новата реалност.
 • Кризисният мениджмънт, променен от СМ, не само ще помага на организациите за преодоляване на кризите, но и за последващата адаптация и период на развитие.
 • Институционалните комуникации, пречупени през СМ, ще се променят предвид отговорностите и задълженията, предизвикани от новите реалности на демократичните процеси, законовите промени и всичко друго, което видяхме за последните месеци.
 • Даже Събитийният мениджмънт, пречупен през призмата на СМ, предлага много нови възможности. Да, ще се върнем към някои форми на събития. Но и ще се запазят и развият някои интересни инструменти, използвани по време на пандемията. „Исус Христос суперзвезда“ беше излъчван свободно 48 часа, а след това комуникацията помогна за купуване на хиляди „виртуални билети“ за всякакви постановки. Андреа Бочели пя сам от празната Миланска катедрала, но го чуха милиони хора. Миксът от стари и нови инструменти само да помогне на бъдещите събития.
 • И т.н. за всички други комуникационни услуги.

Change Management придава изцяло ново измерение на всичко, което сме правили до сега.

Някои характеристики на СМ от комуникационна гледна точка.

 • Трябва да се разпознават „пластични“ и „еластични“ промени. Т.е. които могат или не могат да се върнат в първоначалното си състояние.
 • Визионерство. Няма как да водим организациите, без да можем да предвидим някакво развитие и няколко „възможни бъдеща“.
 • Индивидуален подход. Всеки по различен начин ще преживее промяната. Може да се наложи таргетирането да слезе на микро ниво. Езикът ще се промени.
 • Иновации и научен подход. Иновативността ще е един от мотиваторите за бързо излизане от кризата и преодоляване на последствията й. Иновациите отварят палитра от възможности. Без иновации, които да съкращават разходи и променят организациите, бъдещето ще е трудно.
 • Разнообразни миксове от комуникационни инструменти, включително много нови.

Change Management и досега го е имало. И до сега са се налагали промени в организациите. Виждаме го в моменти на пазарни сривове. Или на политически катаклизми. Или просто на промяна на масовата публика. Но едва глобалната пандемия можа да изведе СМ толкова категорично напред. Управленските функции на комуникациите не само се затвърждават, но и заемат вече неизменно място в работата на всяка една организация.

Кризите не са възможности. Кризите са тежки ситуации с много жертви и загуби. И често не зависи от нас как и кога влизаме в тях. Особено в глобални пандемии. Но от нас зависи как ще излезем. Как ще се адаптираме, как ще продължим. На проблемите трябва да гледаме като на вариативни възможни решения. А защо не и като избор от паралелни реалности. И СМ ще помогне много в този процес.

Change Management е бъдещето на комуникациите. Да видим дали сме подготвени за него. Има толкова много възможности за нашия пазар. Завиждам на младите специалисти, които ще поведат света напред.